2007

Ny i HK kurs

Dette er et kurs for alle nye medlemmer i Handel og Kontor der dere vil bli mer kjent med hva HK er og gjør, rettigheter, muligheter og medlemsfordeler.

Moto-kurs: Bedriftsøkonomi

 

Det arrangeres Moto-kurs på Jæren Hotell, Bryne, 21. 22 mars. Målgruppe for kurset er alle ikke minst deltakere uten forkunnskaper innen økonomiske fag.

Årsmøter i regionene

Våren er tid for års- og representantskapsmøter i regionene. Her følger en oversikt over de ulike regionenes årsmøtedatoer, og hvem fra forbundets ledelse som deltar.

Førstehjelp for å forstå regnskap

 

Et årsregnskap kan bygge på mange subjektive vurderinger og dessuten ofte også på egeninteresse for ledelsen og/eller eiere. For å "komme bak" bedriftens regnskapstall har LO utarbeidet et forenklet regnskapsanalyseverktøy til bruk for tillitsvalgte og styrerepresentanter.

HK-Nytt på ny plattform

 

Som mange lesere kanskje har lagt merke til allerede, har HK-Nytt nå fått nye nettsider. Overgangen til nye sider skjer offisielt fra mandag.

Hordaland med Wintercamp

16. 18. mars samles LO-ungdommen på Vatnahalsen høyfjellshotell for årets Wintercamp. Dette blir en helg med faglige verksteder, sosiale aktiviteter og ikke minst LO-OL. Husk varme klær.

 

Fortsatt nei til tjenestedirektivet:

 

HK sier fortsatt nei til EUs direktiv om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet). HK ber LO om å medvirke til at regjeringen bruker vetoretten mot innføring av direktivet i Norge.

"Utfordringer i framtida"

I forbundsstyrets møte 31.januar d.å. ble dokumentet; "Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?", vedtatt sendt ut til regionsorganisasjonene og Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger (SLA) for behandling. 

Kurs for tillitsvalgte i bedriftsstyret

Dette er kurset for deg som er valgt som ansattes representant i bedriftens styre. Påmeldingsfrist er 23. februar, men det er fortsatt ledige plasser. Kurset avholdes i utgangspunktet for medlemmer av region Øst, men er du fra en annen region og likevel er interessert, så ta kontakt.

LOs representantskap om tjenestedirektivet

LOs representantskap behandlet i dag tjenestedirektivet. Mens HK i sitt høringssvar krevde veto mot tjenestedirektivet, ber LO regjeringen foreta en konsekvensanalyse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?