2007

Funksjonshemmet i arbeid

 

LO og NHO har gitt ut en perm om oppfølging av funksjonshemmede.  Hensikten er å gi råd og veiledning til bedrifter som ønsker å legge til rette for å ansette eller beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne.

Påskeaften tariffestet fridag

 

I forkant av påsken får vi tradisjonelt henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte med opplysninger om at butikker, særlig kjøpesentre, ønsker åpent påskeaften. Vi finner det derfor riktig å gi en nærmere redegjørelse om aktuelle avtalebestemmelser.

Feilaktig påstand i Dagsavisen

I dagens utgave av Dagsavisen, samt i nettutgaven heter det at forbundsleder Sture Arntzen brukte kjeft mot 1.sekretær Ellen Stensrud og LO-sekretær Rita Lekang i sekretariatsmøtet mandag. Dette medfører ikke riktighet.

Landsmøte 2008 - frister

Forbundsstyret har i dag behandlet frist for innsendelse av forslag og frist for innsendelse av fullmakter til landsmøtet 2008.

HK med brev til AP, SV og SP

 

KrF har fremmet dokument 8- forslag om tiltak for å unngå omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred. HK støtter forslaget og har skrevet brev til AP, SV og SPs representanter.

Tarifforhandlingene startet i dag

 

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2007 mellom LO og NHO startet i dag torsdag 15. mars kl. 11.00. LOs forhandlingsdelegasjon ledet av konstituert LO-leder Roar Flåthen overleverte vedtaket fra LOs representantskap 27. februar.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?