2007

Enighet mellom LO og FA

Det er enighet mellom LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening om mellomoppgjøret for 2007.

Regulering av satsene for minste månedsfortjeneste

Med virkning fra 1. april 2007 heves satsene i Luftfartsoverenskomstens med kr 406,- per måned. Dette er i realiteten det generelle tillegget som ble gitt i LO/NHO oppgjøret på kr 2,50. Men også satsene i overenskomsten er nå bekreftet hevet i form av egen protokoll mellom partene.

Vant 6000 kroner

 

Vinner av vervepremien for første halvår 2007 er trukket. Morten Vågeng stakk av med et reisegavekort på kroner 6000,-

Ledig stilling

Til vårt regionskontor i Trondheim, med arbeidssted i Molde søker vi organisasjonsmedarbeider.

Klima / miljø

En av de største politiske utfordringene vi står overfor er de raske klimaendringene. Som følge av dette opplever vi hyppigere naturkatastrofer, flom, stormer, tørke og jordforvitring.

Spørsmål om ferien?

 

I disse tider er det mange som mottar feriepenger, og også spørsmål om ferieavvikling dukker opp.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?