2007

Satsheving Bensinoverenskomsten

Det ble onsdag 20. juni ført forhandlinger med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) vedrørende heving av garantisatsene.

LOs sommerpatrulje er på veien igjen, for 22. gang!

 

Fra 25. juni er LOs sommerpatrulje på veien over hele Norge. Som vanlig vil sommerpatruljens hovedfokus være å følge opp at ungdom i sommerjobb har fått skriftlige arbeidskontrakter, slik de har krav på.

Underskriftskampanje mot prostitusjon og menneskehandel

 

LO starter nå, etter initiativ fra LOs familie- og likestillingsutvalg, en underskriftkampanje på internett til bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel. For hver underskrift gir LO kr 2,- til regjeringens ROSA-prosjekt. Kampanjen skal vare ut 2007.

Delta i tariffdebatten du også!

 

Alle HK-medlemmer inviteres til å sende inn sitt bidrag til tariffdebatten. Du kan enten gi ditt bidrag på papir, eller logge inn på HKs nettsider og gi ditt bidrag direkte. Fristen for å delta er 7. september.

Fare for streik mandag

Det er fare for streik fra mandag 20. august ved Teleteam AS, Dronningens gate 2A, Kristiansand. Til sammen 12 HK-medlemmer kan være i konflikt med bedriften hvis ikke tariffavtale undertegnes.

Streik ved Teleteam AS fra i dag

Det er streik fra klokken 09.00 i dag mandag 20. august ved Teleteam AS, Dronningens gate 2A, Kristiansand. Til sammen er 12 HK-medlemmer i konflikt med bedriften for å få tariffavtale.

Streiken trappes opp

 

Fra i dag fredag 24. august er ytterligere fire ansatte ved Teleteam i streik. Dermed er 16 ansatte nå i konflikt med arbeidsgiveren i kravet for tariffavtale.

Varsler boikott av Teleteam

 

Handel og Kontor i Norge har i dag sendt varsel til Teleteam om at forbundet fra 12. september vil iverksette boikott av bedriften. Forbundet reagerer med dette kraftig på mistanke om streikebryteri og omflytting av ansatte for å utføre arbeid rammet av streik.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?