2007

Streiken over

Streiken ved Teleteam er slutt fra i dag 31. august. På dagens møte mellom partene skrev bedriften under på tariffavtalen med Handel og Kontor i Norge.

Husk å stem!

 

I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo og Bergen som styres av høyresiden, står
unger fortsatt uten barnehageplass.

Seminar om fagbevegelsens arbeid for etisk handel

Initiativ for Etisk Handel og LO holder seminar om fagbevegelsens arbeid for etisk handel i Folkets Hus, Oslo 27. september.  Stephanie Barrientos, forsker ved britiske Institute of Development Studies (IDS), vil innlede om virkningene av etisk handel for arbeidstakerne.

Har du blitt diskriminert?

 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomføre et prosjekt som skal gi mer kunnskap om hvilke problemer som kan ramme gravide på norske arbeidsplasser, og hvilke problemer som kan ramme kvinner og menn som tar ut fødselspermisjon.

Streik ved Halden Bingo fra i dag

Det er streik ved Halden Bingo fra i dag mandag 1. oktober. Arbeidsgiveren møtte ikke opp da riksmeklingsmannen innkalte til mekling om tariffavtale.

Tilfredse med statsbudsjettet

Den rødgrønne regjeringen viderefører erklæringen fra Soria Moria i sitt statsbudsjett for 2008. Dagpengekuttet til Bondevik-regjeringen er nå helt nullet. Fradragsretten for fagforeningskontingenten utvides. En politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering videreføres.

Streiken over

Streiken ved Halden Bingo er over. Etter fem dagers streik er tariffavtalen ved Halden Bingo underskrevet.

Mellomoppgjøret HK/AAF - Landsoverenskomsten

Det er avtalt forhandlinger for mellomoppgjøret HK/AAF Landsoverenskomsten i dag den 15. - 16. oktober. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger resultat i forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?