Alle skal med

 

Hovedparolen for årets 1. mai er "Alle skal med". Nesten samme parole brukes i Sverige hvor det heter "Alla ska med. Alla behövs".

24. april 2007

"Alle skal med" signaliserer arbeiderbevegelsens menneskesyn og kampen for inkludering.
Hovedparolen preger pins og plakater, du finner relevante lenker i høyre marg.

Over hele landet samles arbeiderbevegelsen til markering tirsdag 1. mai.

I Oslo feires det at Handel og Kontor Oslo Akershus i år er 100 år. På 1. mai markeres dette ved at HK stiller i første pulje i demonstrasjonstoget. Det blir oppstilling ved fontenen på Youngstorget.

Det hele starter i HKs lokaler i Youngstorget 2 B, 10. etg. med både kaffe og noe å bite i kl 10.00. Etter toget samles HKerne igjen, nå på Stratos i Youngstorget 2 A, 11. etg. Her vil det bli servering og underholdning for store og små.

I Trondheim vil HKer og tidligere leder av HKs ungdomsråd Mona Bjørn være appellant etter hovedtaler Jan Davidsen. Dette skjer etter demonstrasjonstoget på torvet i Trondheim.

I Telemark holder HKer Elisabeth A. Nilsen som er tidligere ordfører i Porsgrunn tale på Heistad i Porsgrunn. Mens HKer og stortingsrepresentant Gunn Olsen holder tale i Fyresdal. I Kragerø skal HKer Vegard Ehnebom holde appell.

I Bergen meldes det om at HK stiller med fyldig tropp i toget og vil delta på fellesarrangementet som blir arrangert i Folkets Hus etter toget.

Årets 1. mai-innsamling vil ellers gå til LO og Norsk Folkehjelps "Dugnad for Palestina". Også her finner du relevante lenker i høyre meny.

Skjer det noe spesielt blant HKerne lokalt? Gi beskjed til ove.magnus.halkjar@handelogkontor.no så får vi det inn på denne oversikten.