Delta i tariffdebatten du også!

 

Alle HK-medlemmer inviteres til å sende inn sitt bidrag til tariffdebatten. Du kan enten gi ditt bidrag på papir, eller logge inn på HKs nettsider og gi ditt bidrag direkte. Fristen for å delta er 7. september.

14. august 2007

For HK er tariffoppgjøret en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomsten.

Du som er medlem bestemmer også hva vi skal kreve og hvor hardt vi skal stå på krava! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom debattopplegget som du kan laste ned ved å klikke på lenke i høyre meny. Du bør gi ditt syn til kjenne i din klubbs behandling av opplegget.

Vi ber alle klubbene gjennomføre et møte om tariffoppgjøret 2008 i uke 34 eller 35.

Klubbens svar (samlet i ett skjema) sendes til nærmeste HK-regionkontor. Dersom klubben din ikke gjennomfører et slikt møte, eller du ikke har anledning til å delta, ber vi deg sende ditt svar direkte til oss. Vi vil sørge for at ditt syn blir hørt i den videre prosessen. Du kan scanne og vedlegge filen tiloss på e-post. Du kan fakse over, eller du kan logge inn på våre nettsider.

Dersom du ønsker å sende inn sitt svar direkte på nettsidene, logger du deg på ved å benytte ditt medlemsnummer som du finner nederst på ditt LOfavør medlemskort, eller bakerst i HK-Nytt. Svarfrist for innsendelse av skjemaet er 7. september 2007.

Kravene som kommer fra klubber og enkeltpersoner blir først behandlet og prioritert av de regionale bransjegruppene, før de sendes til bransjerådene. Deretter blir kravene behandlet av Faglig Forum, som består av representanter fra bransjerådene.

De endelige vedtak foretas av forbundsstyret. De landsomfattende avdelingene følger et eget behandlingsopplegg.