Enighet med AAF

Det er enighet med AAF i mellomoppgjøret om Landsoverenskomsten AAF/HK.

15. oktober 2007

Partene er etter felles møter og særmøter enige om at det skal gis følgende:

• Justering på A-lønnstabell fra 1. mai 2007
• Det gis et trinn til alle fra 1. mai 2007
• Det gis ytterligere ett trinn til alle fra 1. september 2007.

Du kan laste ned protokollen ved å trykke på lenke i høyre meny.