Førstehjelp for å forstå regnskap

 

Et årsregnskap kan bygge på mange subjektive vurderinger og dessuten ofte også på egeninteresse for ledelsen og/eller eiere. For å "komme bak" bedriftens regnskapstall har LO utarbeidet et forenklet regnskapsanalyseverktøy til bruk for tillitsvalgte og styrerepresentanter.

31. januar 2007

Faglige tillitsvalgte og styrerepresentanter skal kunne forstå den økonomiske informasjonen som kommer fra bedriften, gjøre seg opp en mening om denne er korrekt og bruke informasjonen på riktig måte.

Mange mangler kunnskaper om regnskap. Samtidig har økt internasjonalisering av regnskapsstandarder gjort arbeidet vanskeligere. Derfor har en gruppe i LO utarbeidet et analyseverktøy som består av et Excel-ark og en veiledning.

Du klikker på lenken i høyre meny for å komme til LOs nettsider og laste ned veiledning og excel-ark.