Garantilønnsordningen - Landsoverenskomsten

Det ble torsdag 1. mars ført forhandlinger med HSH vedrørende garantitillegget per 1. februar 2007.

01. mars 2007

• Resultatet ble et tillegg på kroner 3,30 per time. Trinn 6 heves dermed med kroner 536,- per måned til kroner 21.965,-.
• Timelønna blir etter dette 135,17 per time
• Lønnssatsene for faglærte heves med samme beløp fra samme dato.

Protokoll er undertegnet.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.

Et godt tillegg
Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på vår nettside:
• ./verv