Garantilønnsordningen - Landsoverenskomsten

Det ble 1. mars gjennomført forhandlingsmøte med SAMFO vedrørende garantiordningen. Protokoll er undertegnet.

01. mars 2007

Resultatet ble et tillegg på trinn 6 på kroner 536,- (tilsvarende kroner 3,30per time). Ny minstelønnssats på trinn 6 er fra 1. februar 2007 kroner 21.965,-.

I tillegg er det enighet med SAMFO om følgende endringer i bilag 7, det stillingsvurderte lønnssystemet:

Lønnstrinn 6 21 heves med kroner 536,- per måned.

Lønnssatsene for faglærte heves med samme beløp fra samme dato.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt ut så snart nytt bilag foreligger.

Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på vår nettside:

./verv