Har du blitt diskriminert?

 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomføre et prosjekt som skal gi mer kunnskap om hvilke problemer som kan ramme gravide på norske arbeidsplasser, og hvilke problemer som kan ramme kvinner og menn som tar ut fødselspermisjon.

21. september 2007

AFI er avhengig av hjelp til å finne informanter som kan ha opplevd problemer eller negativ forskjellsbehandling på arbeidsplassen før, under eller etter graviditet eller uttak av fødselspermisjon, det siste gjelder både kvinner og menn. Derfor søker de etter personer som har blitt diskriminert, men de søker også etter tillitsvalgte som kan si noe om hvordan de opplever og vurderer eventuelle problemer i tilknytning til graviditet og permisjoner på arbeidsplassen.

Du kan laste ned brev til tillitsvalgte i høyre meny.
Du kan også laste ned brev til medlemmer i høyre meny.

Du kan ta kontakt direkte med Arbeidsforskningsinstituttet:
Heidi Enehaug, Heidi.enehaug@afi-wri.no
Helge Svare, helge.svare@afi-wri.no
Cathrine Egeland, cathrine.egeland@afi-wri.no

Alle tre forskerne kan nås på telefon 23 36 92 00 som er AFIs sentralbord.
Du kan også lese mer om Arbeidsforskningsinstituttet på www.afi.no

Vil du snakke med noen i HK først, kan du snakke med:
Torbjørn Brox Rognmo, telefon 23061212 / tbr@handelogkontor.no