Landsmøte 2008 - frister

Forbundsstyret har i dag behandlet frist for innsendelse av forslag og frist for innsendelse av fullmakter til landsmøtet 2008.

07. mars 2007

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Frist for innsendelse av forslag settes til 1. februar 2008.
2. Frist for innsendelse av fullmakter settes til 2. mai 2008.