Mellomoppgjøret HK/AAF - Landsoverenskomsten

Det er avtalt forhandlinger for mellomoppgjøret HK/AAF Landsoverenskomsten den 15. - 16. oktober.

14. august 2007