Mellomoppgjøret HK/AAF - Landsoverenskomsten

Det er avtalt forhandlinger for mellomoppgjøret HK/AAF Landsoverenskomsten i dag den 15. - 16. oktober. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger resultat i forhandlingene.

15. oktober 2007