Oppretthold Ørlandet Hovedflystasjon

Sør Trøndelag Handel og Kontor (HK) representerer 5000 ansatte i tjenesteytende næring i Sør-Trøndelag og på Stjørdal.

05. november 2007

I forbindelse med moderniserings og omstillingsprosessen i Forsvaret kommer det forslag om reduksjon/omstrukturering av antall flystasjoner og annen aktivitet.

En reduksjon av antall flystasjoner innebærer at Ørland Hovedflystasjon (ØHF) står i fare for å bli nedlagt. Et slikt utfall vil føre til betydelige negative konsekvenser, for lokalsamfunnet og regionen, særlig når det gjelder befolkningstall, tjenester, tilbud og sysselsetting.

Av 650 ansatte bor ca 530 på Ørlandet eller i en nabokommune. Ca 90 personer fra de ansattes familier har jobb innen tjenesteytende næring i nærmiljøet. Ca 1 300 personer har jobber som er avhengig av aktiviteten på ØHF. Dette ville i forhold til befolkningstall tilsvare 20 000 arbeidsplasser i Trondheim og 80 000 i Oslo.

Sør Trøndelag HK krever at forsvaret som en betydelig offentlig aktør ikke raserer lokalsamfunnet på Ørlandet.

Sør Trøndelag Handel og Kontor
Helen Godhavn
Leder