Presentasjon Av De Factos utredning om franchise i varehandelen

Gjennom lang har det vært slik at media har vært opptatt av hva det er som skjer i virksomheter som har sin eksistens basert på franchisekontrakter. Et utall reportasjer har vært opptatt av de lønns- og arbeidsvilkår, som franchisetaker faktisk har, og om det er slik at det å bli franchisetaker veien, er veien man bør velge om man skal bli rik og vellykket.

21. november 2007

På bakgrunn av den dekning som har vært gitt i media, og den debatt som har fulgt i kjølvannet av denne har Handel og Kontor i Norge bedt De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte om å gjøre en utredning for å komme dypere ned i sakskomplekset franchise i varehandel. Det er 20.000 franchisetakere i Norge, og 70-80.000 arbeidstakere som har sitt arbeid i franchisebedrifter. Begrepet franchise er ikke entydig definert i Norge. Dette er en amerikansk driftsform som har vært tilstede som fenomen i Norge i 30 år, og som har ekspandert voldsomt de siste årene.

Handel og Kontor i Norge har gjennom denne utredningen et mål om å komme under huden på hva franchise som driftsform faktisk er, og hvilke konsekvenser den gir for så vel franchisetakere og ansatte som er i et franchisesystem. Vi har i media valgt å bruke navnet slavekontrakter på franchisekontraktene, fordi de i mange tilfeller bidrar til å etablere lønns- og arbeidsvilkår, som ligger langt fra tarifferte lønns- og arbeidsvilkår, og  nærme det som kan kalles sosial dumping i et betydelig omfang. Dette er en driftsform som i alle sine forskjellige former bidrar til å undergrave fagbevegelsens kollektive avtalesystem, og som legger store hindringer i veien for fagbevegelsen når det kommer til det å kreve tariffavtaler.

Det er et system hvor mektige og rike franchisegiver kan gå inn og utøve all makt på linje med en ordinær arbeidsgiver men uten å ha arbeidsgiveransvar. Franchisetaker blir på sin side sittende med ansvaret i en kontrakt hvor vedkommende i praksis er uten makt.
Dette er forhold som vi ønsker å belyse, diskutere og gjøre noe med.

VELKOMMEN TIL RICA VICTORIA HOTELL ROSENKRANTZGT. 13, OSLO 21. NOVEMBER! KL.10.00 12.30

Rapporten vil bli lagt ut her på HKs nettsider kort tid etter presentasjonen.