Satsheving Bensinoverenskomsten

Det ble onsdag 20. juni ført forhandlinger med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) vedrørende heving av garantisatsene.

20. juni 2007

Forhandlingene ble gjennomført med BBF uten konfliktrett. Resultatet ble at alle satsene i overenskomsten heves med kroner 1,- per time, tilsvarende 162,50 per måned fra 1. mai 2007.

Dette kommer i tillegg til de kroner 3,50 som ble forhandlet fram sentralt fra 1. april i år.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet BBF vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.