Satsheving Standardoverenskomsten

Det ble fredag 27. april ført forhandlinger med NHO vedrørende heving av satsene i Standardoverenskomsten.

27. april 2007

Forhandlingene ble gjennomført med NHO uten konfliktrett. Resultatet ble at alle satsene heves med kroner 3,50 per time, tilsvarende 569,- per måned fra 1. april.

Dette er i realiteten det generelle tillegget som ble gitt i LO/NHO oppgjøret på kr 2,50 + lavlønnstillegget på kr 1,-.

Alle medlemmer omfattet av Standardoverenskomsten som 31. mars hadde månedslønn under nytt satsnivå, skal ha sin lønn regulert opp til de nye satsene.

Ytterligere informasjon vil bli sendt de tillitsvalgte.