Streiken over

Streiken ved Teleteam er slutt fra i dag 31. august. På dagens møte mellom partene skrev bedriften under på tariffavtalen med Handel og Kontor i Norge.

31. august 2007

Med dette er den to uker lange streiken i Kristiansand over og Kontoroverenskomsten med vedlegg for callsenter er gjort gjeldende uten endringer.

-Det er et stort mot fra de streikende som har ført til et godt resultat, uttaler regionsekretær Geir Løland ved HK - region Agder og Rogaland. -De har gått opp veien for mange flere innen bransjen og det skal de ha all mulig honnør for.

Møtet mellom partene ble påbegynt klokken 12.00 i dag og etter et par timers møtevirksomhet var tariffavtalen undertegnet.

HK vil gi Teleteam honnør for en løsningsorientert innspurt som dermed fikk avsluttet streiken. Forbundet ser også fram til, i tråd med Hovedavtalens bestemmelser, å samarbeide med Teleteam i framtida. Bedriften redegjorde under møtet for at de ikke har benyttet streikebrytere under konflikten, hvilket HK er svært tilfredse med.

HKs varsel om boikott er med dette trukket tilbake. Vi vil oppfordre både kunder, forretningsforbindelser og allmennheten for øvrig til å benytte virksomheten. Etter vårt syn har Teleteam med dette tatt skrittet inn i den seriøse delen av callsenter-bransjen. Vi håper dette kan bli et eksempel for andre i næringen.

Andre callsenter-ansatte i andre virksomheter oppfordres til å kontakte HK for å organisere seg og på den måten også ta del i de godene en tariffavtale gir.

HK vil avslutningsvis på vegne av de organiserte i Teleteam benytte sjansen til å rette en stor takk for all støtte under streiken. All oppmerksomhet, støtteuttalelser og godord har vært viktig for å vinne gjennom i denne kampen.