Tilfredse med statsbudsjettet

Den rødgrønne regjeringen viderefører erklæringen fra Soria Moria i sitt statsbudsjett for 2008. Dagpengekuttet til Bondevik-regjeringen er nå helt nullet. Fradragsretten for fagforeningskontingenten utvides. En politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering videreføres.

05. oktober 2007

HK er tilfredse med et statsbudsjett som viderefører fellesskapsløsninger og mer rettferdig fordeling framfor skattekutt og mer til de som har fra før.

Siden 2005 har sysselsettingen økt med vel 150.000 flere i jobb. Ledigheten er redusert med 50.000. Samtidig øker lønningene og rettferdig fordeling blir prioritert.

I statsbudsjettet reduseres nå ventetiden arbeidsledige må gå uten dagpenger ytterligere, fra fire til tre dager. Et av de siste punkter på lista over Bondevik-regjeringens kutt av rettigheter for ledige og arbeidstakere er dermed nullet.

Videre øker fradraget for fagforeningskontingent til 3.150,-

Det satses mer på helse og omsorg i det nye budsjettet. 3,9 milliarder er lagt inn ekstra til pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi. Opptrappingsplaner for psykisk helse fullføres.

Det gis 2,7 milliarder til barnehagene og dermed skal målet om full barnehagedekning nås i løpet av 2008. I det maksprisen for oppholdsbetaling i barnehagene fryses til 2007-nivå, betyr dette en reell nedgang i foreldrebetalingen.

Regjeringen foreslår også å øke formuesskatten for de med over 1 million kroner. I dag betaler man skatt på formue over 220.000 kroner. Denne økes til 350.000 kroner. Samtidig øker skatteprosenten for de som har formue over 1 million kroner. I dag beskattes de med 0,6 prosent, regjeringen øker til 0,8 prosent. Dette er et skritt i retning mer rettferdig fordeling.

Renten er på vei oppover. Dette har vært varslet lenge. Men det vil være et faresignal om den blir høyere enn forventet. Det er derfor viktig med et budsjett som tar hensyn til både mer fordeling, mer til flere, men som ikke virker rentedrivende. En økonomi i balanse er et godt utgangspunkt for forhandlinger om eksempelvis pensjon og andre forbedringer.