”Tillitsvalgte i omstillingsprosesser”

I samarbeid med AOF Romerike tilbyr HK dette MoTo-kurset. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i forhandlinger i forbindelse med omstillinger i egen bedrift samt innføring og formulering av protokoller, analyse og evaluering av forhandlinger og vurdering av de tillitsvalgtes dilemmaer i sammenslåingsprosesser. Det er kort søknadsfrist.

19. oktober 2007

HK Region Øst arrangerer kurset tirsdag 23. oktober   torsdag 25. oktober på LO-huset Gardermoen.

Det er et dagskurs uten overnatting og Rolf Utgård er engasjert som veileder.

Dette er et meget aktuelt tema og kurset er et åpent Moto-kurs. Det betyr at tillitsvalgte fra andre forbund enn HK også kan delta hvis de får stipend fra eget forbund. Invitasjon til kurset vedlegges.

Vi har en del deltakere, men har plass til noen til. Søknadsfristen er derfor utsatt til mandag 22. oktober. Dette er en mulighet dere ikke bør gå glipp av. Vi kommer ikke til å arrangere dette kurset neste år.

Forbundet ditt utbetaler stipend for kursene hvis du ikke får permisjon med lønn. Reiseutgiftene på billigst måte blir også dekket. Det blir servert lunsj.

SKRIFTLIG SØKNAD, STEMPLET OG UNDERTEGNET FORBUND/FAGFORENING/AVDELING SENDES:
LO Huset Gardermoen,
Postboks 80,
2061 Gardermoen
e-post: irene.sorensen@lo-huset.no
faks: 6392-9161