Videregående kurs AOF

Det er satt opp to videregående kurs med søknadsfrist i november. Et ekstrakurs i "Arbeidsrettens rettskilder", samt Arbeidsmiljøskolen trinn 1.

 
 
19. november 2007

Ekstrakurs i "Arbeidsrettens rettskilder":

På grunn av stor søkning, er det satt opp et ekstra kurs i modulen "Arbeidsrettens rettskilder" som er den obligatoriske startmodulen i studietilbudet "Arbeidsrett". Denne består av 5 moduler og bygger videre på LO-skolens arbeidsrettsdel.

Kurset går fra 10. - 15. februar 2008

Søknadsfrist: 23. november 2007

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 - nytt kurs i begynnelsen av 2008:

Trinn 1 bygger videre på grunnopplæringen og tar sikte på å utvide og styrke dine kunnskaper ved hjelp av faglige innlegg og diskusjoner, samt å øke og utvide praktiske ferdigheter gjennom trening i konkrete problemløsninger.

Kurset går fra 10. - 22. februar 2008

Søknadsfrist: 30. november 2007

Les mer om kursene på www.aof.no under Toppskolering