2008

Avdelingsleder søkes (vikar)

Det er ledig vikariat for perioden 1.8.2008 - 30.6.2011 i avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt. Stillingen rapporterer til forbundets valgte ledelse. Avdelingen har 5 ansatte i tillegg til avdelingsleder.

Hvordan logger du inn?

Har du ikke logget inn på HKs nettsider før? For å logge inn på HKs nettsider og også avgi stemme må du foreta en førstegangs innlogging. For å gjøre dette må du ha to ting klart:

Er det riktig at kvinner kommer dårlig ut i AFP?

Alt i alt kommer kvinner meget godt ut av den nye ordningen. Ikke minst fordi folketrygden og AFP har kjønnsnøytrale opptjeningsregler og at disse får en enda sterkere lavlønnsprofil enn i dag.

1. mai 2008 - Youngstorget

Invitasjon fra Handel og Kontor Oslo - Akershus til å delta på 1. mai arrangement på Youngstorget.

Forhandlingsstart SAMFO

Det er forhandlingsstart i tariffoppgjøret for SAMFO-området i dag 16. april.

Gratulerer med 1. mai!

1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. Helt siden 1889 har arbeiderbevegelsen over hele verden brukt denne dagen til å markere kamp for fred, likhet og solidaritet. I Norge ble 1. mai for første gang markert i 1890 hvor hovedparolen var krav om 8-timersdagen.

10.000 medlemmer ga penger til MOT

Handel og Kontor Region Midt-Norge opplever økt pågang og har nådd målet sitt om 10.000 medlemmer! Fordelene med å være organisert ser ut til å gå opp for flere og flere. Gode arbeidsforhold og riktig lønn er definitivt ikke utgått på dato.

Hvordan vokser vi best?

Med bakgrunn i Kongressens vedtak om å gi tilbud om organisasjonsutvikling for tillitsvalgte, gjennomførte LO i 2004, 2005 og 2006 utviklingsprogrammet "Hvordan vokser vi best?" Disse programmene var en suksess som LO vil videreføre.

Hovedpremie trukket

Vi har nå foretatt vårens trekning av et reisegavekort til en verdi av kr. 6.000. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?