2008

LO-skolen Organisasjon

LO-skolen Organisasjon setter søkelyset på hvordan organisasjoner blir til og hvordan endringer skjer i disse. Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig. LO er ikke noe unntak.

Kjøreplan deltidskonferanse

Programmet for deltidskonferansen Handel og Kontor arrangerer den 18. august er nå klart.

LO garantist for likelønn

Dagsavisen i dag kan det se ut som om LO-leder Roar Flåthen avviser likelønnspott som virkemiddel for å oppnå likelønn. Det er ikke riktig.

LOs kulturkonferanse "I bevegelse"

Konferansen vil ta for seg arbeiderbevegelsen sin plass i Kultur-Norge, og andre spørsmål rundt denne problemstillingen.

LO Debatt - Et godt arbeidsliv

Onsdag 24. september d.å. går det "offisielle" startskuddet for LOs store demokratiske medlemsdebatt og kampanje foran LO-kongressen i 2009 og stortingsvalget. LOs 860 000 medlemmer inviteres til å si klar i fra om hva de mener skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv. Foran stortingsvalget vil LO utfordre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv.

Likelønn

LO-sekretariatet vedtok i dag enstemmig en uttalelse om likelønn i åtte punkter.

Global aksjonsdag for anstendig arbeid

7. oktober arrangerer den internasjonale faglige sammenslutningen International Trade Union Confederation (ITUC) en internasjonal kampdag for et anstendig arbeidsliv.