2008

LO-skolen Organisasjon

LO-skolen Organisasjon setter søkelyset på hvordan organisasjoner blir til og hvordan endringer skjer i disse. Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig. LO er ikke noe unntak.

Kjøreplan deltidskonferanse

Programmet for deltidskonferansen Handel og Kontor arrangerer den 18. august er nå klart.

LO garantist for likelønn

Dagsavisen i dag kan det se ut som om LO-leder Roar Flåthen avviser likelønnspott som virkemiddel for å oppnå likelønn. Det er ikke riktig.

LOs kulturkonferanse "I bevegelse"

Konferansen vil ta for seg arbeiderbevegelsen sin plass i Kultur-Norge, og andre spørsmål rundt denne problemstillingen.

LO Debatt - Et godt arbeidsliv

Onsdag 24. september d.å. går det "offisielle" startskuddet for LOs store demokratiske medlemsdebatt og kampanje foran LO-kongressen i 2009 og stortingsvalget. LOs 860 000 medlemmer inviteres til å si klar i fra om hva de mener skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv. Foran stortingsvalget vil LO utfordre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv.

Likelønn

LO-sekretariatet vedtok i dag enstemmig en uttalelse om likelønn i åtte punkter.

Global aksjonsdag for anstendig arbeid

7. oktober arrangerer den internasjonale faglige sammenslutningen International Trade Union Confederation (ITUC) en internasjonal kampdag for et anstendig arbeidsliv.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?