2008

LO-skolen modul Læring

Modul Læring har til hensikt å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen.

Ny retning for Norge

De tre partilederne i regjeringen har gjort opp status status etter tre års samarbeid.

LO-sekretariatet om tjenestedirektivet

LO konstaterer at det fremdeles er usikkerhet rundt konsekvensene av en implementering av tjenestedirektivet i Norge. Dette går fram av LOs høringsuttalelse til Nærings- og handelsdepartementet, som LOs sekretariat vedtok enstemmig i dag.

Kurs om sosial dumping

LO Huset Gardermoen og AOF Romerike inviterer deg til å delta på et helt nytt motokurs i emnet om sosial dumping.

HK støtter TV-aksjonen

HK, LO og flere av forbundene støtter Blå Kors som er tildelt årets nasjonale TV-aksjon søndag 19. oktober. Innsamlingsaksjonen går til hjelp for barn som lider under voksnes rusmisbruk.

Manglende sykefraværsrutiner i varehandelen

Arbeidstilsynet har i dag presentert resultatene fra tilsynet i varehandelen på tema forebygging og oppfølging av sykefravær i varehandelen. Antall pålegg og reaksjoner er skremmende høyt, men dessverre ikke overraskende sier Nestleder Peggy Hessen Følsvik i Handel og Kontor.

Åsmund Krag vant reisegavekort

Vi har nå foretatt trekning av hovedpremien reisegavekort i vår vervekampanje, denne trekkes 2 ganger pr. år.

Gjennomslag for LOs klimapolitikk

Nå er det ett år siden LO lanserte sin klimastrategiske plan. I denne perioden har vi hatt en målrettet oppfølging, og vi vil nå forsterke vårt klimaengasjement, sier LO-leder Roar Flåthen, som kan vise til både konkrete resultater her hjemme og LOs rolle som klimapådriver i internasjonal fagbevegelse. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?