2008

Endring i vilkårene for LOfavør Kollektiv Hjemforsikring

Fra 1. januar 2009 vil det bli gjort visse endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Dette er gjort for at LO-medlemmer fortsatt skal ha den beste hjemforsikring som tilbys i det norske forsikringsmarkedet.

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Er du hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgt eller generelt opptatt av arbeidsmiljø og har fullført grunnopplæring i arbeidsmiljø, har vi et tilbud om videre opplæring som kan være av interesse.

Stoltenberg om finanskrisen

Statsminister Jens Stoltenberg kom med refleksjoner angående finanskrisen på et frokostmøte i Folkets Hus 6. november.

LO gratulerer amerikansk fagbevegelse

Amerikansk fagbevegelse har gjort en stor innsats i valgkampen og bidratt sterkt til at Barack Obama er blitt USAs nye president. I dag har jeg sendt mine beste gratulasjoner til vår søsterorganisasjon i USA, AFL-CIO, sier Roar Flåthen.

Streik ved Fjordn Blomster avd. Flåten

Det er streik fra klokken 09.00 i morgen fredag 14. november ved Fjordn Blomster avd. Flåten Amfisenteret Os. Til sammen er 4 HK-medlemmer i konflikt med bedriften for å få tariffavtale.

Rød-grønn ekstrabevilgning til karrieresentre med 17 mill.

I budsjettbehandlingen i Stortinget har de rød-grønne partiene blitt enige om å styrke bevilgningen til de regionale karrieresentrene, som er opprettet eller er i ferd med å bli opprettet over hele landet, med til sammen 17 millioner kroner.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?