2008

Forbudet i havn nå må vi fjerne bombene

Onsdag 3. desember i Oslo sluttet nesten hundre land seg til den historiske avtalen som forbyr klasevåpen. For Norsk Folkehjelp har jobben imidlertid bare så vidt begynt - ryddingen av klasebomber verden rundt skal intensiveres.

Full seier i to arbeidsrettsdommer

Som de fleste sikkert har fått med seg så fikk vi torsdag 4. desember medhold i to arbeidsrettsdommer. To meget viktige seiere for de som går på Standardoverenskomsten og Luftfartoverenskomsten med NHO.

Plan for å motvirke økt ledighet

Den internasjonale finanskrisen vil føre til økt arbeidsledighet. Etter LOs syn er det derfor nødvendig med en plan som kan motvirke en økning i arbeidsledigheten på 100.000 det nærmeste året, sier LO-leder Roar Flåthen.

Åpningstider og arbeidstid i forbindelse med julen 2008

Julaften er i år på en onsdag. Etter helligdagsfredloven skal butikkene stenge senest kl. 16.00. I tariffbundne bedrifter avsluttes arbeidstiden kl. 13.00. Med tariffbundne bedrifter mener vi i denne sammenheng butikker hvor vi har opprettet Landsoverenskomsten med HSH eller SAMFO, eller Butikkoverenskomsten med NHO.

God jul og godt nytt år!

Handel og Kontor ønsker alle sine medlemmer og deres familier en riktig hyggelig julefeiring og et godt nytt år!