LO-skolen modul Læring

Modul Læring har til hensikt å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen.

13. oktober 2008

Læringen er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet. Denne modulen skal behandle dette, men i tillegg undersøke hvordan læring og utvikling skjer i fagbevegelsen. Den pedagogiske grunnopplæringen skal gi deltakerne mulighet til å utforske filosofiske, sosialkulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser.

Sted: Sørmarka Kurs- og Konferansesenter
Tidsrom: 12. januar - 5 februar 2009
Søknadsfrist: 1. november 2008

Du kan lese mer om LO-skolens ulike kurs ved å gå inn på www.aof.no, under toppskolering.

Påmelding skjer til AOF.
Nærmere spørsmål til AOFs kurskontor på e-post kurskontoret@aof.no