LOs Kulturpris 2007

I forbindelse med utdeling av LOs Kulturpris for 2007 ønskes forslag på kandidater. Det kan være enkeltpersoner eller forbund og lignende.

24. januar 2008

Kriterier for LOs Kulturpris 2007:

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller
institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur.
Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning. Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter.

1. Kulturprisen er på kr 25 000,- og den deles ut årlig. 

2. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater
til prisen.

3. Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på flg. måte:
En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant
fra LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.

Juryen oppnevnes årlig av LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg.

Juryen innstiller overfor Kultur- og fritidspolitisk utvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.

4. LOs Sekretariat tildeler Kulturprisen og den utdeles i forbindelse med møte i LOs Representantskap.

Forslag kan sendes LOs Samfunnspolitiske avdeling v/Ann-Elise Øynes innen  22. februar 2008.