Luftfartskonferanse for norske fagforbund tilsluttet NTF

Fem av fagforbundene som organiserer innen luftfarten, og samarbeider internasjonalt, har etter initiativ fra Handel og Kontor gått sammen om en felles konferanse. Her vil Samferdselsdepartementet presentere en snart ferdig strategi for norsk luftfart. HK har bidratt til denne strategien med innspill gjennom LO.

21. januar 2008
 
 

En rekke fagforbund og foreninger organiserer innen luftfarten. Til nå har disse i stor utstrekning konkurrert seg imellom, selv om det også fins eksempler på vellykket samarbeid forbund imellom. Denne konferansen vil forhåpentlig innebære starten på en utvikling der forbundene finner felles løsninger på en rekke av de utfordringene fagorganiserte står overfor i en bransje i stadig omstilling.

Program Luftfartskonferansen 24. januar 2008:

Kl. 10.00
Strategien for norsk luftfart
presenteres av underdirektør Per Kolstad og seniorrådgiver Tomm Øvre fra Samferdselsdepartementet.

Spørsmål og kommentarer.

Kl. 11.45/12.00
Lunsj

Kl. 12.30/12.45
Politiske, faglige og organisasjonsmessige utfordringer innen norsk og europeisk luftfart for norske fagforbund
Innledninger ved leder av Nordisk Transportarbeiderføderasjon Per Østvold, leder av NTFs seksjon for sivil luftfart Lasse Lilleødegård, leder av Cabin Crew Committee i ETFs  Civil Aviation Section Inger-Helene Enger.

Deretter panel- og plenumsdebatt med korte innlegg av representanter fra Handel og Kontor, Parat, Norsk Kabinforening, Fellesforbundet og Norsk Tjenestemannslag.

Kl. 15.00
Konferansen avsluttes