Ny retning for Norge

De tre partilederne i regjeringen har gjort opp status status etter tre års samarbeid.

13. oktober 2008

  Vi holder orden i norsk økonomi i en tid med stor uro i verden rundt oss. Vi vil fortsatt ha styring og kontroll med penge- og finansmarkedet. Vi vil bruke pengene på de store oppgavene, på helse, omsorg, skole, vei og bane, og ikke på kutt i skattene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Vi gikk til valg sammen for å gi Norge en ny retning. Vi lovet å skape mer rettferdig fordeling. Vi lovet å sette en stopper for privatisering av skole og velferd. Vi lovet å satse på fellesskapet framfor store kutt i skattene. Vi lovet å satse på næringsutvikling og samferdsel i hele landet. Det har vi gjort. Men vi vil mer, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Flertallsregjeringen har i tre år ført en politikk for å forandre og fornye Norge. På område etter område har regjeringen fulgt opp de målene som ble satt for tre år siden. Fellesskapsløsninger gir mange mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt.

Ett år før valget har vi gjennomført, eller er i gang med å gjennomføre, de fleste målene vi satte oss. Vi tar ansvar ved å bygge landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Klikk på lenken i høyre meny for å lese regjeringens 3-årsrapport.