Salget av SAS-Cargo Spirit

Handel og Kontor i Norge beklager SAS-styrets vedtak om å selge datterselskapet SAS-Cargo Spirit.

06. februar 2008

Blandede følelser

Vi er lettet over at styret ikke valgte å selge SAS Ground Services (SGS) og SAS Technical Services (STS). Men samtidig viderefører SAS-ledelsen den konfrontasjonslinje, ved salget av fraktselskapet, som de har kjørt mot selskapets ansatte de siste årene. Vi beklager at SAS ikke har valgt å ta hensyn til de synspunkter som HK-klubben i SAS Cargo Spirit har kommet med. Vi forventer at SAS selger til en tung aktør innen bransjen som ønsker å stå for et langsiktig og seriøst eierskap.

Press på rettigheter

Vi frykter at de ansattes rettigheter og opparbeide arbeidsbetingelser settes under press, uttaler HKs 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

I forbindelse med SAS oppkjøp av Braathens kjempet Handel og Kontor en hard kamp mot SAS for å sikre at de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser ble videreført i det nye selskapet. Denne kampen endte med at SAS tapte på alle punkter i Høyesterett.

Vi forutsetter at SAS og de nye eierne håndterer salget av SAS-Cargo Spirit som en virksomhetsoverdragelse. Dette vil innebære at de ansatte og våre medlemmer, etter arbeidsmiljølovens bestemmelser,  tar med seg sine opparbeidede rettigheter over til den nye eieren.

Handel og Kontor i Norge er et av de største fagforbundene for ansatte innen luftfarten.

Kontaktpersoner:

2. nestleder i Handel og Kontor, Peggy Hessen Følsvik, tlf. 48075807
Leder av HK-klubben i SAS, Trond Smørås, tlf. 48200567