Stipend fra Handel og Kontors Utdanningsfond

 

Nå nærmer fristen seg for å søke Handel og Kontors Utdanningsfond om stipend. Det overføres årlig 3 % av årlig innkommet kontingent til fondet. Utdanningsfondet yter etter søknad støtte til relevant yrkesopplæring innen forbundets organisasjonsområder.

22. januar 2008
 

Alle medlemmer med mer enn 12 måneders ordinært eller lærlingmedlemskap, eller 3 års sammenhengende LO-medlemskap, har rettigheter i fondet. Maksimalt tilskudd er kr. 6.500,-pr. år, dog ikke over 50 % av kurskostnadene. Det ytes stipend til materiell, bøker, kursavgift og eksamensavgift. Se for øvrig retningslinjene for fondet ved å klikke på lenke i høyre meny.

Søknadsskjema fåes ved å ta kontakt med Handel og Kontor på post@handelogkontor.no, eller tlf. 23061180. Søknadsskjema kan også skrives ut ved å klikke på vedlegg i høyre meny. Husk å legge ved dokumentasjon på kostnadene tilknyttet utdanningen.

Fristen for å søke Utdanningsfondet om stipend
er 15. februar 2008.

Skjema med dokumentasjon sendes:

Handel og Kontor i Norge
Youngsgaten 11
0181 Oslo

Eventuelle spørsmål vedrørende HKs Utdanningsfond kan rettes til Gry Amundsen, gry.amundsen@handelogkontor.no, eller tlf. 23061165.