2009

Kulturell feiring av 8. mars i Oslo

Kvinnedagen skal også i år markeres av IMDi, med samarbeidspartnere. Hadia Tajik ønsker velkommen, mens Nadia Hasnaoui er konferansier. Velkommen til fag og fest 8.mars.

Ny stipendordning for høyere utdanning

Handel og Kontor lanserer en helt ny stipendordning for sine medlemmer. Man kan få inntil 37.500 kroner i stipend for et deltidsstudium og 50.000 kroner dersom de tar utdanningen på fulltid.

Regjeringen baner vei

Dette er god dag for reisende og næringsliv over hele landet. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) tar våre store samferdselspolitiske utfordringer på alvor. Vi er fornøyd med at regjeringen har lyttet til LO. Nå er det viktig at planen følges opp i kommende budsjetter, men også at vi får på plass en finansieringsform som sikrer en rasjonell og effektiv gjennomføring av de store prosjektene, sier LO-leder Roar Flåthen.

Takk for støtten til Gaza!

Tusen takk for bidraget i forbindelse med vår innsamlingsaksjon til Gaza. Vi har til nå fått inn over 5 millioner kroner fra blant andre forbund, foreninger, lag, politiske partier og egen organisasjon. Norsk Folkehjelp setter svært stor pris på støtten, og hjelpen er helt nødvendig for vårt arbeid med gjennoppbygging av Gaza.

HK og FLT med felles brev til LO

HK og FLT har sendt felles brev til LO, datert 23 mars 2009, om organisasjonstvist HK/FLT mot Industri Energi (IE). HK og FLT vil ikke under noen omstendighet akseptere at IE organiserer innen våre avtale- og organisasjonsområder.

LO slukker lyset!

Lørdag 28. mars klokken 20.30 slukker LO lyset i én time for klimaet, og deltar dermed i den verdensomspennende symbolske markeringen Earth Hour.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?