2009

Lønnsgarantiordningen for 2009 - HSH

HK og HSH har i dag blitt enige om garantitilleggene for 2009. Alle minstelønnssater heves med 488,- kroner, det vil si 3,- kroner per time.

Lønnsgarantiordningen for 2009 - SAMFO

HK og SAMFO har i dag blitt enige om garantitilleggene for 2009. Alle minstelønnssatser heves også her med 488,- kroner, det vil si 3,- kroner per time.

1. mai fagforeningsspillet

Gyldendal Arbeidsliv har gitt ut et nytt brettspill med spørsmål om blant annet arbeiderbevegelse, lover og avtaler, fagforbund og arbeidsliv.

God påske!

Handel og Kontor i Norge ønsker alle sine medlemmer og deres familier en riktig god påske.

LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet.

1. mai: Arbeid til alle er jobb nr. 1!

Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO har besluttet at slagordet for årets 1.mai skal være " Arbeid til alle er jobb nr. 1".

1. mai på Youngstorget

Handel og Kontor Oslo Akershus inviterer alle HK-medlemmer med familie til å delta på LO i Oslos arrangement 1. mai.

1. mai Norge rundt

HK gir dere en oversikt over 1. mai-arrangementene rundt om i de store byene.

Trekning av hovedvervepremie

Det har nå vært foretatt trekning av hovedpremien, et reisegavekort verdt kr. 6.000,-, for vervekampanjen i perioden oktober 2008 - mars 2009.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?