2009

Søk midler til opplæring på arbeidsplassen

Om lag 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data lyses nå ut gjennom regjeringens Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA). Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

Verdensmarsjen for fred og ikkevold kommer til Oslo

Dette globale fredsprosjektet er historisk. Marsjen startet i New Zealand den 2. oktober 2009, og beveger seg igjennom alle seks verdensdeler før den slutter i Argentina den 2. januar 2010.

Samarbeid for å få finansfolket fram i lyset

HK Finans og FALO har startet et samarbeidsprosjekt som skal gjøre LO mer synlig som aktør i finansnæringen og bidra til økt samarbeid mellom forbundene.

HK godtar ikke nulloppgjør

Tillitsvalgte fra hele Norge har vært samlet til tariffkonferanse på Quality Hotel i Sarpsborg 11.-12. november for å forme kravene foran neste års tariffoppgjør. Forbundsleder Sture Arntzen gjorde det her klart at HK ikke vil akseptere noe nulloppgjør.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?