2009

Regulering av kontingenten

Fra 1. januar 2010 reguleres kontingenttaket. For de fleste medlemmer vil dette kun bety små endringer.

Sykelønnsordningen skal ikke svekkes

- Dagens sykelønnsordning skal ikke svekkes. Diskusjonen nå handler om hvordan vi kan få ned sykefraværet, og regjeringen har pekt på flere mulige tiltak som blir en del av diskusjonen mellom oss, myndighetene og arbeidsgiverne i arbeidet med å fornye IA-avtalen, sier LO-leder Roar Flåthen.

LOfavør Trygghetskampanje 2009

LOfavør lanserer Trygghetskampanjen 2009, som fokuserer på brannforebyggende tiltak. Dette er særlig aktuelt nå som vi går inn i julemåneden, desember er den måneden i året da det oppstår flest branner.

Aksjonerer mot menns vold mot kvinner

25. november er FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.  Dagen i dag markerer starten på en 16 dager lang kampanje der mange organisasjoner deltar for å sette søkelyset på menns vold mot kvinner.  Menns vold mot kvinner er både et menneskerettighetsproblem og et problem for demokrati og deltagelse. 

LO og HSH er enige om en ny hovedavtale

Den nye hovedavtalen er blitt ryddigere og mer oversiktlig noe som begge parter er fornøyd med.  De arbeidsgiverne som har levd godt med at avtalen var rotete og vanskelig å bruke, vil få det vanskeligere nå, sier LO sekretær Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Fakkeltog for Obama 10. desember

Nei til atomvåpen har nå opplegget klart for et fakkeltog 10. desember kl 18.00 fra Youngstorget. Politiet har klarert ruta fram til Grand Hotell, hvor fredsprisvinneren vil hilse marsjdeltakerne fra hotellbalkongen kl 19.00.

HK med prosjekt i Zimbabwe

Handel og Kontor gratulerer Norsk Folkehjelp med 70-årsdagen ved å rekke ut en hjelpende hånd til organisasjonens arbeid i Zimbabwe.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?