1. mai fagforeningsspillet

Gyldendal Arbeidsliv har gitt ut et nytt brettspill med spørsmål om blant annet arbeiderbevegelse, lover og avtaler, fagforbund og arbeidsliv.

30. mars 2009

I hvilket tiår fikk vi full lønn under sykdom? 

Hva er forskjellen på minstelønn og normallønn i en tariffavtale? 

Hvilken tillitsmann og politiker ble kalt "Leppa fra Grorud"? 

Dette er bare tre av spillets femten hundre spørsmål om arbeiderbevegelse, lover og avtaler, fagforbund, arbeidsliv, historie, ord og uttrykk og arbeiderkultur. 

Etter en hyggelig runde med kollegaer eller venner sitter man igjen med nyttig kunnskap. Spillet kombinerer quiz med strategispill, hvor målet er å organisere ulike bransjer i norsk arbeidsliv. For å bli spillets vinner kreves det både strategisk planlegging og mangeartet kunnskap, men siden det er mulig å velge vanskelighetsgrad på spørsmålene, har alle en mulighet til å gjøre det skarpt.

Spillet er å få tak i hos bokhandelen, eller bestill det direkte hos forlaget:
E-post:         kundeservice@gyldendal.no
Telefon:        23 32 76 61
Nettbutikk:    www.gyldendal.no/arbeidsliv

Spillet koster kr 600,- inkl. mva.