1. mai på Youngstorget

Handel og Kontor Oslo Akershus inviterer alle HK-medlemmer med familie til å delta på LO i Oslos arrangement 1. mai.

27. april 2009

Det hele starter i HK’s lokaler i Youngstorget 2 B, 10. etg. med 1. mai frokost  kl 10.00.

LO i Oslo starter sitt arrangement kl 10.50. Program for dagen finner du her.
Sett av dagen og bli med på arrangementet på Youngstorget 1. mai og støtt opp om våre paroler i årets demonstrasjonstog:

HK Krever likelønn nå!
Vil du ha en kalender med bare hverdager?
Heltid en rettighet deltid en mulighet.