Færre HK-bransjer

HKs representantskap har vedtatt at HK-medlemmene i framtida skal sortere under ni og ikke 15 bransjeråd. HKs representantskap mener dette vil skape mer engasjement om tariffpolitikk og næringspolitikk.

06. juli 2009

Prosessen fram til dette begynte etter at Forbund1-prosjektet havarerte i 2005. Da ble det bestemt at man i HK skulle begynne gjennomgangen av egen organisasjonsoppbygging.

Landsmøtet bestemte i fjor at bransjeorganiseringen skulle ses nærmere på. Mange av delegatene hevdet at bransjeinndelingen ikke har fungert optimalt. Det nyvalgte forbundsstyret fikk i oppdrag å følge opp dette.

Det ble nedsatt et utvalg som skulle se nærmere på bransjeinndelingen. Utvalgets arbeid viste at dagens oppbygging ikke har skapt nok aktivitet i de 15 bransjerådene, det er derfor fornuftig å redusere antall bransjeråd og lage nye kriterier for inndelingen enn det som tidligere var tilfelle.

Vi vil dyrke rådenes arbeid med både tariffpolitikk og næringspolitikk. Den nye inndelingen av bransjeråd bærer preg av det. De er satt sammen ut fra likhet i overenskomst og arbeidsgivermotpart. Dette uttaler 2. nestleder Bjørn Mietinen til HK-nytt, Bjørn har vært utvalgets leder. Han understreker at færre bransjeråd gjør at hvert av bransjerådene nå får en representant i representantskapet.
HKs representantskap diskuterte nylig organisasjonskartet. Med noen justeringer, ble den nye inndelingen vedtatt.
Dette er de ni nye bransjerådene:
HK detaljhandel
HK Samfo
HK Kontor NHO
HK kontor HSH
HK luftfart og reiseliv
HK fagbevegelse
HK bank, forsikring og eiendom
HK organisasjon og kultur
HK vin- og brennevinfunksjonærenes forening