Forskudd på utbetaling av dagpenger

Sparebank1 tilbyr nå sine kunder som er LO-organisert forskudd på utbetaling av dagpenger.

10. mars 2009

Banken forskutterer utbetaling av dagpenger med renter som laveste boliglånsrente. Det er ikke noe etableringsgebyr knyttet til forskuddet.

Forskuddet skal dekke perioden fra lønn opphører til utbetaling av dagpenger begynner å løpe, og skal innfris når utbetaling fra NAV har skjedd.

Tilbudet forutsetter opprettelse av lønnskonto i Sparebank1 dersom du ikke har dette allerede.

Les mer om tilbudet i lenken i høyre meny.