God sommer!

Handel og Kontor benytter anledningen til å ønske alle sine medlemmer og deres familier en riktig god sommer. Våre nettsider vil ikke bli oppdatert før i begynnelsen av august. Faglige nyheter finnes derimot på
Fri Fagbevegelse i hele sommer.

10. juli 2009