HK bevilger kr. 100.000,- til Norsk Folkehjelp

HKs Forbundsstyre vedtok i sitt møte 21. januar å bevilge kr. 100.000,- til Norsk Folkehjelp sitt arbeid på Gazastripen.

21. januar 2009

Situasjonen blir stadig mer desperat på Gazastripen. Befolkningen lever i konstant frykt og kan ikke flykte. Folk mangler det mest nødvendige, som strøm, mat og rent vann. Antallet døde og sårede stiger for hver dag.

Norsk Folkehjelp jobber med planlegging av prosjekter som vil starte så fort Israels bombing opphører og grensene åpnes. Fokuset blir på nødhjelp og gjenoppbygging gjennom opptrapping av matsikkerhetsprosjekter, rehabilitering av sønderbombede jorder og reparering av fiskebåter. Andre tiltak blir også vurdert. Staben ved Norsk Folkehjelps kontor i Gaza vil sette i gang arbeid sammen med samarbeidspartnere i området for å få en oversikt over behovene så snart situasjonen tillater det.

Norsk Folkehjelp understreker samtidig at de fordømmer Hamas´ rakettangrep mot Israel. Men palestinerne har rett på selvbestemmelse i en selvstendig stat. Problemene på Gazastripen er politisk skapt, og må derfor også få en politisk løsning.

Norsk Folkehjelp har søkt blant andre Handel og Kontor om økonomisk støtte til deres arbeid for å bidra til at palestinerne gjennom konkrete tiltak får normalisert hverdagen sin så raskt som mulig under de rådende forhold. Slik støtte vedtok HKs Forbundsstyre å bevilge på sitt møte. Laila Nikolaisen fra Norsk Folkehjelp var tilstede på møtet og orienterte om situasjonen.