HK gir 20.000 kroner til årets TV-aksjon

Forbundsstyret i Handel og Kontor har vedtatt å gi kr. 20.000,- i støtte til årets TV-aksjon, CARE 2009.

14. oktober 2009

TV-aksjonen CARE 2009 går til kvinner og jenter, fordi de rammes hardere av fattigdom, nød og diskriminering, men hjelp til kvinner er å hjelpe flere. Metoden CARE bruker er spare- og lånegrupper. Dette er små, lokale sparebanker, eid og drevet av kvinnene selv.

CARE er en hjelpeorganisasjon som jobber med nødhjelp og langsiktig bistand i flere av verdens fattigste land. Vi mener at hjelp til kvinner hjelper flere.
CARE kjemper for kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv. En kvinne som får hjelp og muligheter, finner selv veien ut av fattigdommen. Hun satser på trygghet, helse og utdanning for barna sine. Og hun utfordrer maktforhold som undertrykker og tradisjoner som ødelegger.

I samarbeid med lokalbefolkningen hjelper CARE fattige samfunn med å skape varige løsninger på grunnleggende problemer. CARE vet at investering i kvinners framtid og muligheter gir ringvirkninger for familier og lokalsamfunn.
Fakta om CARE:
• CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner
• CARE er partipolitisk og religiøst nøytral
• CARE har virksomhet i 71 land over hele verden og er et nettverk av eksperter på bistand
• CARE hjelper hvert år omtrent 65 millioner mennesker
• 90 % av CAREs ansatte er lokalt ansatt
• Kun 6 % av CAREs midler går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. 94 % går til dem som trenger pengene mest
• CARE International består av 12 medlemsland med hovedkontor i Geneve
• CARE Norges prosjekter finansieres av Norad, UD og private donasjoner

Les mer om CARE og TV-aksjonen på www.care.no og www.tvaksjonen.no.