Israel ut av Gaza nå!

Vi er alle opprørte av de sivile tap og lidelser befolkningen i Gaza nå opplever og vi tar sterk avstand fra de militære operasjonene.

05. januar 2009

Den norske regjeringen må fortsette sitt press på Israel, og Norge må bidra til at FN og det internasjonale samfunnet gjør det samme.

HK har siden opptrappingen av konflikten mottatt en rekke hendelser fra våre medlemmer og tillitsvalgte. Alle er opprørte over situasjonen og spør hva de kan gjøre.

Handel og Kontor vil med dette oppfordre alle våre tillitsvalgte til å gå i drøftinger med arbeidsgiver om å finne alternativer til israelske varer. Hvis det ikke er mulig vil vi be om at alle varer fra Israel blir tydelig merket slik at forbrukerne har et reelt valg.