LO slukker lyset!

Lørdag 28. mars klokken 20.30 slukker LO lyset i én time for klimaet, og deltar dermed i den verdensomspennende symbolske markeringen Earth Hour.

26. mars 2009

- Når en milliard mennesker over hele verden slukker lyset samtidig, har vi funnet et felles språk for alle med tilgang til en lysbryter. Det er en påminnelse om hvilke utfordringer vi står foran. Selv om vi som støtter kampanjen er forskjellige og sikkert også har ulikt syn på mange tiltak for å bekjempe klimakrisen og redde miljøet, er vi alle opptatt av at vi skal ha en ansvarlig klimapolitikk og en ambisiøs klimaavtale i København, sier LO-leder Roar Flåthen.

Earth Hour startet i 2007 i Sydney, etter initiativ av WWF, World Wide Fund for Nature. Enkeltpersoner og myndigheter, bedrifter og organisasjoner sørget for at store deler av byen ble effektivt mørklagt. Drøyt to millioner mennesker var med. Suksessen smittet. I 2008 deltok byer i 35 land. Antallet deltakere økte til rundt 50 millioner.

Målet for Earth Hour i år er en milliard deltakere globalt, og 1.000 byer. Rundt 250 byer har allerede meldt seg på. Det er klart for tidenes kraftigste meningsytring. I Norge er målet at 1 million skal delta. LO deltar sammen med blant andre Miljøverndepartementet og Oslo kommune i Earth Hours prosjektgruppe, som ledes av WWF-Norge.

I 2009 vil klimasaken ha mange arenaer. Det er LO-kongress i mai, stortingsvalg i september og i desember møtes statsledere fra hele verden til klimatoppmøte i København. LO skal også være på plass, sammen med den internasjonale fagbevegelsen. Målet er å underskrive en ny, global klimaavtale som skal overta etter Kyoto-avtalen.

Se også www.earthhour.no.