LOfavør-fordeler er forbeholdt ordinære LO-medlemmer

Fellesutvalget slo fast i møte 19. mars at de kollektive forsikringsordningene og andre fordeler i LOfavør-konseptet skal være knyttet opp mot et ordinært medlemskap i et LO-forbund.

24. mars 2009

Fellesutvalget, som ledes av LOs hovedkasserer Bente N. Halvorsen, er det overordnede organ for LOfavør-konseptet, og består av representanter for alle forbund som er medlem i LO. Administrasjonsjef Kristin Nielsen representerer Handel og Kontor i Norge i utvalget.

Bakgrunnen for behandlingen i Fellesutvalget er en pågående prosess med sammenslåing mellom ALT (Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger) og Industri Energi (IE). ALT er et frittstående forbund som ikke står tilsluttet LO.

Saken har snart pågått et år. Den dreier seg blant annet om hvem som kan dra nytte av LO-forbundenes medlemsfordeler. Handel og Kontor fikk flere henvendelser fra HKs tillitsvalgte som informerte oss om at ALT-medlemmer hevdet å ha de samme medlemsfordeler som LO-medlemmer. Dette ble også brukt for å rekruttere medlemmer til ALT.

Med bakgrunn i disse henvendelsene ble saken reist i Bank- og forsikringskomiteen, som besluttet at "Forsikringskomiteens prinsipielle holdning vedrørende LOfavør er at disse medlemsfordelene er knyttet opp mot et ordinært medlemskap i et LO forbund og at de som sådan ikke kan tilbys til andre". Men det ble imidlertid også besluttet å løfte saken til Fellesutvalget.

Fellesutvalget har nå bekreftet Bank- og forsikringskomiteens prinsipielle holdning i denne saken, noe som Handel og Kontor er særs fornøyde med. Nå forutsetter vi at IE og ALT ordner opp i saken slik at ikke de gjeldende ALT-medlemmer fortsatt tror de har tilgang til de samme fordelene som er forbeholdt LO-forbundenes medlemmer. De er selvfølgelig velkommen til å bli ordinære medlemmer i det LO-forbundet som har avtale- og organisasjonsretten for dem.

Ved å klikke på lenke i høyre meny vil du kunne lese hele saksnotatet og vedtaket i protokollen fra Fellesutvalgets møte 19. mars d.å.