Mangfold og likestilling i arbeidslivet

Gratis kurs i landets fem største byer høsten 2009. Få rask og praktisk innføring i hva som skal til for å imøtekomme de nye reglene, og informasjon om diskrimineringsjuss.

30. juni 2009

Alle virksomheter er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering.

HK oppfordrer alle våre tillitsvalgte som er opptatt av likestilling, bl.a. heltid/deltidsproblematikken, og hvordan arbeide aktivt med det i bedriften, om å delta på kursene.

Tid/sted:
21. september Oslo
28. september Bergen
5. oktober Trondheim
12. oktober Tromsø
19. oktober Stavanger

Noen av temaene er:
• Diskriminering tar du stilling til arbeidsrettslige spørsmål i din hverdag?
• Har du behov for å vite mer om diskrimineringsjuss?
• Likestilling og mangfold i praksis visste du at det er nye plikter til aktiviteter og rapportering i forbindelse med likestilling og mangfold?

Kurset er delt inn i to halvdeler, før og etter lunsj. Deltagelse er gratis og lunsj er inkludert. Påmelding og mer informasjon finner du på www.ldo.no.

Les mer om programmet her.