Massemønstring for våpenhvile og fred

Førstkommende torsdag kl. 19:00 går hele Norge i fakkeltog til støtte for krigens ofre i Midtøsten. Dette er et historisk samarbeid mellom alle de store humanitære organisasjonene, idrettsnorge, kirkesamfunn, fagbevegelsen, organisasjoner og privatpersoner.

06. januar 2009

Alle som ønsker en fredlig løsning på konflikten i Midtøsten, og som vil vise sin støtte for krigens ofre, oppfordres til å slutte opp om en bred og tverrpolitisk fredsmobilisering førstkommende torsdag kl. 19:00 i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.
- Dette er en samlet og bred markering med håp om våpenhvile, humanitær tilgang til krigsområdene, og en ikke-militær løsning på konflikten, sier de private initiativtagerne Maria Kielland Krag og Svein Tore Bergestuen.
Blant organisasjonene som støtter og samarbeider om arrangementet er Røde Kors, Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, CARE, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, LO, Akademikerne, Unio, Utdanningsforbundet, YS, Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon, Den norske helsingforskomité, Stiftelsen Menneskerettighetshuset, og mange flere.
I Oslo går toget fra Youngstorget til Rådhusplassen. Informasjon om de andre byene kommer senere, se www.norskfolkehjelp.no.